[Themmen, Phoebus Hitzerus]

Een Anecdotisch reisje van Holland naar Engeland, in twaalf dagen uit en te huis. Amsterdam, Lodewyk van Es, 1814.

SKU: 18375

Het 'Anecdotisch reisje' dankte zijn ontstaan aan het podagra die de Amsterdamse arts en schrijver Themmen (Groningen 1757 – Amsterdam 1830) in de zomer van 1813 aan huis bond. In het voorbericht noemt hij het een rommelzoo van eigen ervaringen, lectuur en verzonnen gebeurtenissen, die hij samenbracht in een verhaal om zich zelven te vermaken. Het humoristisch reisverhaal verscheen anoniem, maar in 1836, dus 6 jaar na zijn dood, werd het werkje opnieuw uitgegeven met op de titelpagina: door P. H. Themmen, in leven Med. Doctor te Amsterdam. Omgewerkt en van vele belangrijke Bijvoegsels voorzien. Themmen was in 1781 in Leiden gepromoveerd in de medicijnen en werkte daarna als arts in Amsterdam, waar hij volgens Van der Aa als eerste de koepokinenting toepaste en de kinderen der armen om niet in het Engelsch weeshuis vaccineerde. Dezelfde Van der Aa wijst hem – gelijk ons van goeder hand verzekerd is – aan als de auteur van een ander imaginair reisverhaal, de 'Comique en vermaaklijke boeren-reis van Dirk de Eenvoudigen en zijne zoonen', verschenen in 1804 en verscheidene malen herdrukt. Themmen publiceerde ook gedichten: tussen 1793 en 1802 gaf hij drie delen 'Fabelen en vertelsels' uit. Sinds 1784 was hij lid van het 'Amsteldamsch dicht- en letterlievend genootschap'.

 245,25 ( 225,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 18375 Categories: ,
Product type: Books