Tollens Cz., Hendrik

Een bedelbrief in den winter. Dichtstukje […] uitgegeven ten voordeele van de armen te Rijswijk. Den Haag, K. Fuhri, 1848.

SKU: 18414

Tollens had dit beroemde liefdadigheidsgedicht (Wij gaan met bus en schalen rond / En kloppen aan in al de wijken) in de winter van 1844-45 in Rotterdam geschreven, maar het bleef toen ongebruikt. In de al even harde winter van 1847-48 liet hij de bedelbrief alsnog drukken, nu ten voordele van de armen in zijn nieuwe woonplaats Rijswijk. Het gedicht bracht 600 gulden op, maar daar bleef het niet bij. Volgens Schotel werden duizenden afdrukken van den brief door geheel Nederland verspreid en ontving hij uit alle oorden des lands […] brieven en geschriften vol van innigen dank en welgemeende lof. Busken Huet betitelde Tollens, zeker niet zonder waardering, als watersnood- en dijkbreukzanger; Marita Mathijsen: Als Tollens een vers schreef voor een actie, dan was een hoge opbrengst verzekerd.

 21,80 ( 20,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 18414 Categories: ,
Product type: Manuscripts