Fijne, Passchier de

Eenige tractaetjes. Waarby gevoegt zijn: Daniel Tilenus, Van de oorzaek en oorsprong der zonden; Joannes Uitenbogaert, Over Capt. IX des Briefs tot den Romeinen; en een onbekent schryver, Van het absoluyt besluyt der Verwerpinge. 3e druk, verm. met het Leven van de schrijver. Rotterdam, Barent Bos, 1713.

8°: * 4 A-2H 8 I 4; pi1 * 4 A-F 8 G 6, gepag.: 8, 499 [5]; 10, 108 pp. Titelpagina gedrukt in zwart en rood. Passchiers autobiografie heeft afzonderlijke titelpagina en paginering. Contemp. perkament. Goed exemplaar. Lit.: NBBW VI, 530.

Passchier de Fijne (Leiden 1588 – Haarlem 1667) was oorspronkelijk lakenwever van beroep, maar werd remonstrants predikant. Hij leidde in die hoedanigheid een zwervend bestaan, want de remonstranten werden in die tijd fel vervolgd door de orthodoxe calvinisten, de contra-remonstranten. Geleidelijk werden de vervolgingen minder en in 1633 kon Passchier zich vestigen in Haarlem. De hier gebundelde tractaten, waarin hij zijn godsdienstige opvattingen verduidelijkt en verdedigt, dateren alle van 1642 en 1643. Ze zijn, zoals in die tijd normaal was voor religieuze teksten, gedrukt in de gotische of Duitsche letter, zoals men dat lettertype ook wel noemde; De autobiografie van Passchier de Fijne – voor het eerst verschenen in 1659 – geldt volgens sommigen als een der literaire hoogtepunten van het 17e-eeuwse Nederlandse proza. Passchiers levensbeschrijving is in romein gedrukt. Tussen tractaten en levensbeschrijving een lijst van andere door Bos uitgegeven boeken (4 p.).

Incl. BTW  354,25

Excl. BTW  325,00

Download Catalog