Hofdijk, Willem Jacobsz

De jonker van Brederode. Met een brief aan den uitgever van mr. J. van Lennep. Amsterdam, P. Kraay jr., 1849.

8º: 6, 208 pp. Oorspr. bedrukt karton. Lit.: Ten Brink, Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren (Rotterdam1902-1904) II, p.173-174

Dichtverhaal in de trant van Walter Scott en Jacob van Lennep, waarin de vete wordt bescheven tussen graaf Diederik VI en zijn broer Florens de Zwarte omstreeks 1133. Vooraf gaat een aanbevelingsbrief van Van Lennep, die Kraay (die ook zíjn uitgever was) aanraadt Hofdijks werk hoe spoediger hoe beter ter perse te leggen.

Incl. BTW  65,40

Excl. BTW  60,00

Download Catalog