---

Sententie uyt-ghesproocken ende ghepronuncieert over Rombout Hogerbeetz, ghewezen pensionaris der stadt Leyden, den 18-5-1619. ‘s-Gravenhage, H. Jacobsz, 1619.

4°, (12) pag.; Met gegraveerd portret. C1825

NNBW IX 384. Knuttel 2951 Rombout Hogerbeets (1561-1625) was pensionaris van Leiden, secretaris van curatoren van de universiteit en raadsheer in de Hoge Raad. Wegens zijn bemoeiingen met de Arminiaanse partij werd hij op 29-8-1618 gevangen genomen op last van de Prins van Oranje. Na de terechtstelling van Oldenbarnevelt trachtte men Hugo de Groot en ook Hogerbeets tot het vragen van vergiffenis over te halen, maar dit weigerde hij. Op 18 mei werd hij tot eeuwigdurende gevangenschap veroordeeld en verbeurd verklaring van zijn goederen. Hij werd opgesloten in Slot Loevestein en overleed in gevangenschap op Huis ter Weer bij Wassenaar.

Incl. BTW  163,50

Excl. BTW  150,00

Artikelnummer: 53366 Categorieën: , ,

Download Catalog