---

[Printed publication 1676] Tour-Beurten in de Vergaderinge van de Staten Generael tusschen de Steden van Zuydt – Hollandt (Zuid-Holland), 1 p, published in 1676.

Printed publication, 36 x 46 cm. Staat van toerbeurten voor colleges van de Generaliteit, published in 1676.

Ten tijde van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was het een hele puzzel om te weten wie wanneer zitting heeft. Deze publicatie geeft een overzicht voor de Staten-Generaal, het hoogste college van de Republiek en de daarmee verbonden organen. Alle gewesten vaardigen gedeputeerde af, maar in elk gewest is het weer anders geregeld hoe zo’n afvaardiging tot stand komt. Delft is een van de zeven steden uit het Zuiderkwartier, Holland bezuiden het IJ. De stad krijgt eens in de negen jaar een zetel in de Staten-Generaal, eens in de 21 jaar in de Raad van State en eens in de 27 jaar in de Rekenkamer.

Erg ingewikkeld dus. De Staten van Holland en West-Friesland laten derhalve in 1676 bij huisdrukker Jacobus Scheltus een handig overzicht maken van de ‘tour-beurten'(toerbeurten) van de Zuid-Hollandse steden. De lijst kan lang mee want Delft is in 2022 weer aan de beurt voor een plekje in de ‘Generaliteyts Reecken-kamer’.

1 page, 360 x 460 mm. Some folds and wrinkels on the page, left bottom corner missing (diagonal).

Incl. BTW  87,20

Excl. BTW  80,00

Download Catalog

Andere suggesties…