'---

[Printed publication 1673, Rampjaar] Sententie van den Hoogen Krijghs-Raedt der Vereenighde Nederlanden, jegens Johan Barton de Mombas, gewesene commissaris Generael van de ruyterye deser landen, ge-executeert aen des selfs effigie, in ‘s Graven-hage op den 25sten July 1673, ‘s-Gravenhage, J. Scheltus, 1673.

SKU: 53698

Knuttel 10740. Na zijn veroordeling bij verstek was Barton de Mombas overgelopen naar de vijand en in Utrecht bij deze vijand in dienst getreden. Ondanks vier indagingen is hij niet meer verschenen waarna de krijgsraad, vergaderd te Bodegraven, hem op 18 november 1672 wegens landverraad bij verstek tot de doodstraf veroordeelde. Zijn effigie (beeltenis) zou aan de galg gehangen worden, wat in juli 1673 te Den Haag geschiedde.

 136,25 ( 125,00 ex. btw)

Out of stock

 

SKU: 53698 Categories: , Tag:
Product type: Manuscripts
Period Made: 1650-1700
Abebooks category: Manuscripts & Paper Collectibles