ROTTERDAM, ADOLF VISSCHER Gecalligrafeerd gelegenheidsvers, plano: “Den 9 Maert 1739. Nieuw verkose raed en vroedschap (…) Mr Adolf Visscher, raed en advocaet fiscael in ‘t Edel mog. collegie ter admiraliteit op de Maze, Rotterdam. G. en P. van Waesberge, 1739”, manuscript, met vers gesigneerd P.V.W.[aesberge?].

 119,90 ( 110,00 ex. btw)

In stock

SKU: 13359 Categories: , Tag:
Product type: Manuscripts
Abebooks category: Manuscripts & Paper Collectibles