Bosch, Jeronimo de

Poëmata. Utrecht, B. Wild & J. Altheer, 1803.

4°. pi *-10* 4 (8*4+2pi 2) A-2Z 4 (-2Z4), gepag.: [86] 366 pp. Op de titelpagina een portret van De Bosch gegraveerd door Reinier Vinkeles. Bij de opdrachtde wapens van Van Winter en Van Vollenhoven, eveneens door Vinkeles. Leren privéband met op het voor- en achterplat in goudstempeling het wapen van J. Gomez de la Cortina gedekt met een Spaanse markiezenkroon, vergulde snede, gedrukt op groot papier; fraai exemplaar. Lit.: NNBW IV, 235

De familie De Bosch nam in het Amsterdamse culturele leven van de achttiende eeuw een voorname plaats in. Onder hen waren kunstkenners en -verzamelaars en letterkundigen. Jeronimo de Bosch (Amsterdam 1740 – Amsterdam 1811) wist gedurende bijna 40 jaar wetenschappelijk en letterkundig werk te combineren met het ambt van eerste klerk ter Secretarie, waar hij de opvolger was van de geschiedschrijver Jan Wagenaar. Behalve als Latijns dichter blonk De Bosch ook uit als redenaar. De jonggestorven geleerde en dichter Pieter Nieuwland had zijn klassieke vorming grotendeels aan hem te danken. De 'Poëmata' bevat uitsluitend Latijnse en Griekse gedichten; ook de ruim 40 pagina's drempelverzen die voorafgaan, zijn alle in het Latijn geschreven.

Incl. BTW  866,55

Excl. BTW  795,00

Artikelnummer: 7144 Categorieën: , ,

Download Catalog