Essen, J. van, signatory.

[Pamphlet, Gelderland, legal, 1738] Reglement soo omtrent Verlatene, Desolate of Insolvente Boedels, Als omtrent ’t Regt van Præferentie of Concurrentie tussen de crediteuren van soo een Verlaten, Desolaten of Insolventen Boedel; En voorts over de Præferentie of concurrentie in andere gevallen, in Veluwen en Veluwen-Zoom. By Hendirk van Goor, t’ Arnhem, 1738, Gelderland, 30 pp.

 98,10 ( 90,00 ex. btw)

Out of stock

Abebooks category: Books
Product type: Books