---

Nader ampliatie vande instructien van den Hoogen Raede ende den Hove van Hollandt, ‘s-Gravenhage, v. Wouw, 1644.

SKU: 53415

Regelingen ter vermindering en bekorting van processen voor de Hoge Raad en Hof van Holland, en ‘tot bevorderinge van een goede ende oprechte justitie’ vastgesteld 24-3-1644.

 65,40 ( 60,00 ex. btw)

Out of stock