BELGIE, JUPILLE, SPINEUX— Etat de fraix tussen advocaat Spineux en Roland Thounart (Thonnart?), Jupille 1793. Manuscript, 5 pag.

M13219A

Incl. BTW  30,52

Excl. BTW  28,00

Artikelnummer: 49366 Categorieën: , ,

Download Catalog