Helmers, Jan Fredrik

Nagelaten gedichten. Haarlem, François Bohn, 1814-1815. [2 delen]

8°: (vol.1) pi1 * 4 (-*1, *2 als *1) A-M 8 (A1 + chi1) N 4 (N4 + N5), gepag.: [2] 6, [2] 202 pp.; (vol.2) pi1 * 8 (-*1) * 4 A-K 8 L 4, gepag.: [2] 3-24, 168 pp. Twee identieke gegraveerde titelpagina’s door Reinier Vinkeles en in het eerste deel een gegraveerd portret van Helmers door Willem van Senus naar een schilderij van Jacob Smies. Half leer. Lit.: Van Hattum, Jan Frederik Helmers (1767-1813). Leven en werk van een Amsterdamse wereldburger (Amsterdam 1996) p.155 Van Hattum 17, 18; Saalmink I, p.819

De nagelaten gedichten verschenen door de zorg van Helmers’ vrienden M.C. van Hall, H.H. Klijn en C. Loots een jaar na zijn dood. Over het niet erg flatteuze portret voorin het eerste deel verschilden de tijdgenoten van mening: Willem de Clercq zal het goed gelijkend hebben gevonden, want hij had Helmers kort na diens dood in zijn dagboek beschreven als afstotend lelijk met een opgeblazen gezicht, rood als een kalkoen, terwijl Witsen Geysbeek op de titelpagina van zijn ‘Nalezing’ een ander portret van Helmers plaatste omdat velen zijner vrienden hem in het voor het eerste deel der Nagelaten Gedichten geplaatst portret niet genoegzaam menen te herkennen. Voorin het tweede deel een lijst van intekenaren (18 pagina’s).

Incl. BTW  103,55

Excl. BTW  95,00

Artikelnummer: 8287 Categorieën: , ,

Download Catalog