Maandelyksche berichten

Maandelyksche berichten uit de andere waerelt, of de spreekende dooden. Bestaande in redeneeringen, tusschen allerhande verstorvene potentaten en personagien van rang, zo van den deegen, tabbaart, letteren, als anders. Juli t/m december 1737. Amsterdam, Erven J. Ratelband en Compagnie, 1737, 693, 70 [3] pp..

 207,10 ( 190,00 ex. btw)

In stock

SKU: 8949 Categories: , ,
Product type: Books
Period Made: 1700-1750
Abebooks category: Books

 

Het literaire genre van het dodengesprek (een fictief gesprek tussen twee of meer overledenen in het hiernamaals) is voor het eerst beoefend door de Grieks schrijvende Syriër Lucianus (120 – 180 na Chr.) Maar waar zijn Dodengesprekken een komisch en vooral satirisch karakter hadden, zijn de ‘Maandelyksche berichten’ hoofdzakelijk informatief van aard; ze geven stukken politieke geschiedenis en biografieën van de twee gesprekspartners. Ze zijn geschreven door de Duitser David Fassman en van 1718 tot 1739 in Leipzig uitgegeven. De Nederlandse vertalingen verschenen van 1721 tot en met 1754, en (samen met ander vertaald materiaal) van 1755 tot 1771, waarmee de ‘Maandelyksche berichten’ een van de langst verschenen Nederlandse tijdschriften van de achttiende eeuw zijn.

De dialogen in deel 33 (tweede helft 1737) worden gevoerd door: Prins Fransiscus Eugenius van Savoye en de Franse graaf van Grammont (vier afleveringen); koning Matthias Hunniades Corvinus van Hongarije en de hertog Du Maine, bastaard van Lodewijk XIV (twee afleveringen). Aan het eind van elk van de 6 afleveringen volgt een aantal pagina’s Staat nieuws, een soort politiek maandoverzicht.

Zie verder:  Veenman, ‘Het dodengesprek in Nederland’, in: De Achttiende Eeuw 29 (1997) 1.