Maria

Het leven der alderheyligste ende alderzuyverste moeder Gods ende maegd Maria, gedeyld in XXI kapittelen. Met stichtelyke leeringen op elke verhalendheyd des zelfs, getrokken uyt verscheyde schryvers, ende meest uyt d’Oude Vaders, tot het gebruyk der jongheyd. Gent, Bernard Poelman, [ca. 1790]

4º: A-C 8 D 4, gepag.: 55 [1] pp. Op de titelpagina een houtsnede met Maria en het kind Jezus, op de versozijde zes houtsneden met taferelen uit het leven van Maria en een drietal houtsneden in de tekst. Later half perkament, mooi exemplaar. Van Heurck, De Vlaamsche volksboeken (Brussel 1944) p.111-112

Volksboek over het leven van Maria. In 1629 maakte de Vlaamse jezuiet Heribertus Ros-Weydus onder de titel 'Generale legende der Heyligen' een vertaling van het Spaanse werk 'Flos sanctorum e libro de las vidas de los santos'. De beschrijving van het leven van Maria is daaruit bijna woordelijk overgenomen in dit volksboekje.

Incl. BTW  299,75

Excl. BTW  275,00

Artikelnummer: 8965 Categorieën: , ,

Download Catalog