Kuyper Gtz, Hendrik

Poetry dutch admiral Hein 1832 I Lofdicht op Pieter Pietersz. Hein (Piet Hein), lt. admiraal van Holland. Rotterdam, M. Wijt & Zonen, 1832. Uitgegeven ten voordeele van het fonds ter aanmoediging van den Vaderlandschen Zeedienst.

SKU: 8701

Ook nu weer had Kuyper het batig saldo bestemd voor een goed doel: het fonds tot aanmoediging van den vaderlandschen zeedienst. L2907

 43,60 ( 40,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 8701 Categories: , ,
Product type: Books