Bosch, Jeronimo de

[Literature 1803, First edition, De Bosch] Poëmata. Utrecht, B. Wild & J. Altheer, 1803, [86]+366 pp. With engraved portrait of Hieronymus de Bosch.

SKU: 7144

De familie De Bosch nam in het Amsterdamse culturele leven van de achttiende eeuw een voorname plaats in. Onder hen waren kunstkenners en -verzamelaars en letterkundigen. Jeronimo de Bosch (Amsterdam 1740 – Amsterdam 1811) wist gedurende bijna 40 jaar wetenschappelijk en letterkundig werk te combineren met het ambt van eerste klerk ter Secretarie, waar hij de opvolger was van de geschiedschrijver Jan Wagenaar. Behalve als Latijns dichter blonk De Bosch ook uit als redenaar. De jonggestorven geleerde en dichter Pieter Nieuwland had zijn klassieke vorming grotendeels aan hem te danken. De ‘Poëmata’ bevat uitsluitend Latijnse en Griekse gedichten; ook de ruim 40 pagina’s drempelverzen die voorafgaan, zijn alle in het Latijn geschreven. De Bosch was onder meer lid van Koninklijke Hollandse Maatschappij van Wetenschappen (KHMW).

 866,55 ( 795,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 7144 Category:
Product type: Books
Abebooks category: Books
Period Made: 1800-1850