[FRUIN, R.]

[Dutch hisotory] Informacie up den staet, faculteyt ende gelegentheyt van de steden ende dorpen van Hollant ende Vrieslant om daernae te reguleren de nieuwe schiltaele, gedaen in den jaere 1514. Leiden 1866. Geb., 689 p.

Belangrijke bronnenpublicatie betreffende de situatie in de Hollandse dorpen en steden in 1514. Zie ook: Naber, J.C., Een terugblik.

Incl. BTW  136,25

Excl. BTW  125,00

Download Catalog