Zurck, Eduard van

Codex Batavus, waer in het algemeen kerk-publyk en burgerlyk recht van Hollant, Zeelant en het ressort der generaliteit kortelyk is begrepen, getrokken uit alle de edicten, ordonnantien, placaten en resolutien voor de oprechtinge der Republyk en wel byzonder der staetsbestieringe van Hollant en West-Vrieslant tot op den jare 1710 gemaekt en uitgegeven. 2e druk […] vervolgt tot op den jare 1724. Delft, A. Beman, 1727.

 190,75 ( 175,00 ex. btw)

In stock

Product type: Manuscripts

 

Dekkers pag. 197; Roberts pag. 344-345. Rechtskundig woordenboek, gebaseerd op ordonnantien, plakkaten etc. Onderwerpen als: academie, boek- en pasquillendrukkers, dijkrecht, duelleren, Joden, handel op de Levant, Nieuw-Nederland, Oost en West Indische Compagnie, vrijsteden, etc. etc. De eerste druk verscheen in 1711. Het is nog steeds een zeer bruikbaar naslagwerk.