[Eyck, Jacob van der]

Corte beschrijvinghe mitsgaders hantvesten, privilegien, costumen ende ordonnantien van den lande van Zuyt-Hollandt, Dordrecht, Van Spierincxhouck 1628.

SKU: 53090

Haitsma Mulier/v.d. Lem 161; Dekkers pag. 54; Roberts pag. 146; NNBW I 842. Anoniem verschenen rechtsregels voor het Baljuwschap, hof en hoge vierschaar van Zuyt-Hollandt (=Dordrecht en omgeving). De auteur was Jacob van der Eyck (1574-1634), secretaris van het hof en de hoge vierschaar van Zuid-Holland (gerechtelijk bestuur van het plaatselijke gebied). Het frontispice toont o.a. visvangst, een gezicht op Dordrecht en een vogelvlucht gezicht van de watersnood van 1421. Midden onder de tekst ‘Met privil. voor XIV jaeren’. Dit zelfde frontispice werd gebruikt in 1654 in Van Oudenhoven, ‘Out-Hollandt …’, doch dan zonder de tekst betr. het privilege. Het werk van Van der Eyck werd geprezen om zijn nauwkeurigheid. BB10032.

 626,75 ( 575,00 ex. btw)

In stock

 

Product type: Books
Period Made: 1600-1650
Abebooks category: Books