MEURS, P. VAN

Het plakkaat van 1795 over het wegnemen van de wapens enz. uit de kerken, huizen enz. Rijswijk 1902, 8 p.

Placaat van Prov. Repraesentanten van het Volk van Holland.

Gedrukt plakkaat van de Provisionele Representanten van het Volk van Holland van 6 maart 1795 waarin zij de bestuursveranderingen in Holland aankondigen. In deze tijd van voor de radio, televisie of computer werden belangrijke mededelingen aan het volk gepubliceerd in plakkaten (aanplakbiljetten). Ze werden in elk dorp en in elke stad aan gevels geplakt, zodat iedereen er kennis van kon nemen. Na de Franse inval in januari 1795 werd het hele politieke bestel op zijn kop gezet. De raadpensionaris van Holland werd gevangen gezet en vele bestuurders kregen hun ontslag. Overal werden nieuwe bestuurders aangesteld. Dit plakkaat maakt de inwoners van Holland duidelijk wat er wel en niet veranderde.

Incl. BTW  27,25

Excl. BTW  25,00

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks

Period Made

Andere suggesties…