Loosjes Pz, Adriaan

Het leven van Robbert Hellemans. Eene Hollandsche familiegeschiedenis uit het laatst gedeelte der zeventiende eeuw. Haarlem, Adriaan Loosjes Pz., 1815. [4 delen]

8º: (vol. 1) pi 4 (pi1 + 2pi1, -pi2) A-V 8 X 4, gepag.: [4] 4, 328; (vol. 2) pi 2 A-X 8 (-X8), gepag.: [4] 334 pp.; (vol. 3) pi 2 A-Y 8 X 4, gepag.: [4] 327 [1] pp.; (vol. 4) pi 2 A-T 8 V 4, gepag.: [4] 312 pp. Deel I met gegraveerde titelpagina met vignet door Reinier Vinkeles, voorts 4 gegraveerde platen, eveneens door Vinkeles. Half leer, mooie set. Lit.: De Haan, Adriaan Loosjes (Utrecht 1934); Krol, ‘Vijftig jaar behoefte aan vast, zedelijk voedsel’, in: Onbreekbare Burgerharten. De historie van Betje Wolff en Aagje Deken (Nijmegen 2004) Buisman 1491; De Haan p.246; Saalmink II p.1183; Scheepers II, 212

Deze derde historische roman na 'Maurits Lijnslager' en 'Hillegonda Buisman' speelt in het Nederland van het eind van de zeventiende en het begin van de achttiende eeuw. In de persoon van Hellemans schetst Loosjes de economische neergang en het zedelijk verval in de Republiek. Om die reden werd het boek veel minder goed ontvangen door de kritiek dan de eerste twee romans. Ellen Krol: De 'Boekzaal der geleerde wereld' acht het zelfs politiek zeer inopportuun, dat de achttiende-eeuwse verloedering […] zo genadeloos aan de kaak gesteld wordt.

Incl. BTW  190,75

Excl. BTW  175,00

Artikelnummer: 8903 Categorieën: , ,

Download Catalog