Salzmann, Christian Gotthilf; Willem A. Ockerse (vert.)

Geschiedenis van den huzaar Zwartmantel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1809-1810. [2 delen in 1 band].

SKU: 18010

Vertaling van de opvoedkundige roman 'Joseph Schwarzmantel, ein Unterhaltungsbuch für die Jugend' (1808-1809). Salzmann (1744 – 1811) was een van de Duitse filantropijnen, een groep pedagogen die werkten vanuit verlichte en progressieve ideeën over de opvoeding. Grondlegger van de beweging was Basedow die in 1774 een modelschool stichtte in het Duitse Dessau, het Philantropinum. Salzmann stichtte in 1784 een opvoedingsinstituut in Schnepfenthal waar hij een eigen filantropisch opvoedings- en schoolmodel verwezenlijkte. Veel van zijn zedenkundige romans voor volwassenen en oudere jeugd zijn in Nederland uitgegeven. Ockerse (1760 – 1826), voormalig predikant en politicus, in 1809 vooral actief als letterkundige en tijdschriftredacteur, heeft tussen 1806 en 1813 een zestal boeken van hem vertaald. Johanna Stouten: De ideeën van de philanthropijn Salzmann toonden op vitale punten overeenkomst met Ockerses wereldbeeld, in het bijzonder zijn gedachten over de opvoeding.

 190,75 ( 175,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 18010 Categories: ,
Product type: Books