Bergendahl, Anna A.

Anti-slavery, damescomité 1877 | Gelegenheids- en andere gedichten, onder het motto Geloof, hoop en liefde eerbiedig opgedragen aan H.M. de Koningin der Nederlanden. Uitgegeven ten voordeele der Vereeniging te Amsterdam, tot ondersteuning van Hulpbehoevenden, onder de bescherming van H.M. de Koningin. Amsterdam, G. van Tyen & Zonen, 1877.

SKU: 6978

Tussen de gedichten een uitgebreid verslag van het reilen en zeilen van de in 1840 door de ouders van Anna Bergendahl opgerichte vereniging. Na hun dood werd het werk door de twee dochters voortgezet. Een van de activiteiten was het verkopen van bonnen à 1 gulden aan stadgenoten. Zo’n bon was goed voor een kledingstuk (meestal een hemd), dat men dan zelf aan een arme kon uitreiken. Marita Mathijsen: Met name de vrouwelijke elite zag in de weldadigheid een kans om haar daadloze leven zin te geven.

Het damescomite van Anna Amalia Bergendahl kocht onder meer in Suriname slaven vrij. Damescomité ter bevordering der evangelisatie-verkondiging en de afschaffing van de slavernij in Suriname 1857. Geinspireerd op gedachtegoed van het Reveil. Hernhutterzendelingen steun. Geinspireerd door Elisabeth Fry en haar broer Jospeh Gurney.

 32,70 ( 30,00 ex. btw)

In stock

 

Product type: Books
Abebooks category: Books, Manuscripts & Paper Collectibles
Period Made: 1850-1900