Spee van Langenfeld, F.

[Dutch edition of first work against witch hunt, anti violence, Oudewater, 1657] Cautio Criminalis Dutch translation: Waer-borg om geen quaed hals-gerecht te doen. Dat is een boek vertoonende hoemen tegen de toovenaers procedeert […] beschreven door een Roomsch godt-geleerde [= Friedrich Spee von Langenfeld], vertaelt door N.B.A. [= N. Borremans]. Met een voor-rede van het wegen der toovenaers tot Oudewater. Amsterdam, Jan Hendriksz en Jan Rieuwertsz, 1657, [colophon: J. de Jonge 1657], (36)+513+(2) pp..

Full overlapping parchment binding with some damages on the corners. 12°, 14 x 8 cm. Dutch edition of the first succesful work against the witch hunt, written by the German jesuit and poet Friedrich Spee von Langenfeld (1591-1635). Friedrich was most noted as an opponent of trials for witchcraft. He was also the first person in his time who spoke strongly and with arguments against torture in general. He is also mentioned as the first person who ever gave good arguments why torture is not a way of obtaining truth from someone undergoing painful questioning.

Spee was educated at Cologne, entered the Society of Jesus in 1610, became a teacher in Trier, Fulda, Würzburg, Speyer, Worms and Mainz, was ordained priest in 1622. He became professor at the University of Paderborn in 1624; from 1626 he taught at Speyer, Wesel, Trier and Cologne and was preacher at Paderborn, Cologne and Hildesheim.

His principal wordk is the Cautio Criminalis, written in Latin, meaning “Precautions for Prosecutors”. It is an arraignment of trial for witchcraft, based on his own experiences in Wesphalia and elsewhere. The work was printed in 1631 at Rinteln without Spee’s name or permission. He does not advocate the immediate abolition of trials for witchcraft, but describes with sarcasm the abuses in the prevailing legal proceedings, particularly the use of the rack (de pijnbank). He demands measures of reform, such as a new German imperial law on the subject, liability to damages on the part of the judges etc. If these had been carried out, they would have quickly put an end to the persecution of witches. Nevertheless, the Cautio Criminalis led to the abolition of witch-burning in a number of places, especially Mainz, and led the way to its gradual suppression. The moral impression created by the publication was great. Even in the seventeenth century a number of new editions and German (1631), French (lyon 1660) and Dutch (our copy) translations appeared with Protestants eagerly assisting in promoting its circulation.

The translator (N.B.A.) is the Dutch Remonstrant minister Nicolaas Borremans (1624-1700) who translated many Latin works. He is also the author of the added short treatise on the witch’s stool at Oudewater, in form of a introductory letter to Wilhelmus Meerman, dated Maeslandt (Maasland), 18 december 1656 (p. 5-27).

B10031

Waller 1578; Muller 537 ‘zeldzaam’; Van Doorninck pag. 418, 419; H.J.J. Zwetsloot, Friedrich Spee und die Hexeprozesse, Trier, 1954. Nederlandse editie van ‘Cautio Criminalis’, (1631), het eerste succesvolle werk tegen de heksenjacht, geschreven door de Duitse jezuiet Friedrich Spee (1591-1635). Spee schreef het boek ter informatie van de gerechtelijke instanties die regelmatig door onzorgvuldig optreden onschuldigen als heks ter dood veroordeelden. De Nederlandse vertaling was van Nicolaas Borremans (ca. 1624-na 1679), Remonstrants predikant te Maasland die ook dichter en vertaler was. Borremans richt zich in een voorrede dd. 18-12-1656 tot Wilhelmus Meerman en deelt mee enkele jaren in Oudewater te hebben gewoond en meegemaakt te hebben dat in 1647 een R.K.-vrouw uit Lange Linschoten van hekserij werd beschuldigt. Voorts geeft hij de tekst van een officiële acte dd. Oudewater 24-12-1644 waarbij Maria Konings, dochter van Gerraerdt Hesseling werd gewogen en daardoor werd vrijgesproken van hekserij. Tenslotte haalt hij een uitvoerige brief aan van het stadsbestuur van Oudewater over de procedures rond het wegen van heksen.

Incl. BTW  1526,00

Excl. BTW  1.400,00

Verkocht

Artikelnummer: B10031 Categorieën: , , , ,

Download Catalog

Andere suggesties…