Brouërius van Niedek, Mattheus

Dissertatio de populorum veterum ac recentiorum adorationibus. Amsterdam, Johannes Oosterwyk, 1713.

8°: pi1 * 8 A-Y 8 (Y8 blanco), gepag.: [10] 348 [2] pp. Gegraveerde titelpagina door Jacobus Schijnvoet, vignet op de typografische titelpagina met de zinspreuk Praestant interna colori en een sluitvignet achter het voorwoord, voorts 11 platen, waarvan de meeste met meerdere afbeeldingen, alle gesigneerd door J.S[chijnvoet]. Leren band, achterplat los, verder goed exemplaar. Lit.: NNBW VI, 213

Bijzonder goed verzorgd proefschrift van Brouërius van Niedek (Amsterdam 1677 – Amsterdam 1743), zowel wat typografie als illustraties betreft, over een voor een promotie in de rechten opmerkelijk onderwerp: de erediensten bij de oude en jongere volken. Opmerkelijk was ook zijn – voor die tijd – late promotie: op 36-jarige leeftijd, dertien jaar nadat hij in Leiden als student was ingeschreven. Dat geschied- en oudheidkundige zaken zijn grote belangstelling hadden, blijkt ook uit diverse publicaties die nog zouden volgen, zoals 'Beschrijving van het het zegepralend Kennemerland' (1730) en het 'Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden' (1727-1733).

Incl. BTW  321,55

Excl. BTW  295,00

Artikelnummer: 7191 Categorieën: , ,

Download Catalog