Bernard, Francois

De memorie van Lodewyk graave van Byland (…) getoetst aan den toetssteen van het gezond verstand en van de waarheid. Vertaald uit het Fransche handschrift van F. Bernard. Utrecht, Van Paddenburg, 1783.

 98,10 ( 90,00 ex. btw)

In stock

SKU: 54756 Category:
Product type: Books
Period Made: 1750-1800
Abebooks category: Books

 

NNBW IV pag. 383-386; Knuttel 20376. Lodewijk graaf van Bylandt (1718-1793), vice admiraal, kreeg in 1782 bevel naar Brest te varen en dan samen met de Fransen de Engelse vloot aan te vallen. Toen het moment van uitzeilen daar was weigerde Van Bylandt onder zeil te gaan wegens gebrek aan proviand, ammunitie en winterkleding. De Staten en de Prins waren hevig verontwaardigd en er werd een commissie van de Staten Generaal ingesteld om Van Bylandts gedrag te onderzoeken. Van Bylandt lichtte de zaak van zijn kant toe in de ‘memorie behelzende een voordracht van deszelfs gehouden conduites omtrent de geordonneerde expeditie naar Brest’.