'---

Sententie uyt-ghesproocken ende ghepronuncieert over Gielis van Ledenberch, ghewesen secretaris van de heeren Staten van Utrecht ende over deszelfs cadaver, geexecuteert den 15-5-1619. ‘s-Gravenhage, H. Jacobsz, 1619.

SKU: 53547

NNBW VI 905; Knuttel 2910. Gillis van Ledenberg (ca. 1548-1618) was als remonstrants secretaris van de Staten van Utrecht een der krachtigste medestanders van Oldenbarnevelt. Hij werd in augustus 1618 gevangen genomen. In de nacht tussen 28 en 29 september 1618 pleegde hij zelfmoord in de gevangenis. Het lijk werd gebalsemd en na het vonnis van 15-5-1619 in een kist aan een halve galg opgehangen en zijn goederen werden verbeurd verklaard. Op 5 juni werd het lijk te Voorburg begraven, een dag later door verbolgen jongelui opgegraven en in een sloot gegooid, maar later weer bijgezet in de kapel van slot Zuilen.

 43,60 ( 40,00 ex. btw)

In stock

 

Product type: Books