Bylandt, F.S. graaf van

De brief van (…) mr. Joan Geelvink (…) aan F.S. Grave van Byland (…) over de gehoudene conversatie in ‘t Heeren Logement te Amsterdam, den 16-11-1783, door den laatsgenoemde beantwoord. Amsterdam, J. Peterse, 1784.

 54,50 ( 50,00 ex. btw)

In stock

SKU: 54755 Categories: ,
Product type: Manuscripts
Period Made: 1750-1800
Abebooks category: Manuscripts & Paper Collectibles

 

Knuttel 20856. Nadere uiteenzetting over het ophefmakende twistgesprek en de daarop gevolgde advertenties in couranten en pamfletten. Mooi historisch document over Joan Geelvinck (1737-1802), zoon van de burgemeesters van Amsterdam Nicolaes Geelvinck en Lieve Geelvinck. In 1759 werd hij in het vroedschap van Amsterdam benoemd. Op 16 november 1783 hield Joan Geelvinck besprekingen met F.S. Grave van Bylandt die een eenhoofdig bestuur had voorgesteld. OP 7 juli 1787 werd Geelvinck tot burgemeester benoemd toen de patriotten een benoeming zonder goedkeuring of voordracht aan de stadhouder goedkeurden. Later moest Geelvinck weer aftreden, samen met Hendrik Hooft.