[Hoen, Pieter 't (vert.)]; Johann Christian Bock

De Hollander, of Wat vermag een vernuftig meisje niet? Nieuwe spectatoriaale schouwburg, behelzende oorspronkelyke toneelstukken, ter verbetering der Nederlandsche zeden. Tweede deel. Amsterdam, Izaac de Jongh, 1784.

SKU: 8335

't Hoen was in 1782 begonnen oorspronkelijke toneelstukken uit te geven in de Nieuwe Spectatoriaale Schouwburg, maar na het drie stukken bevattende eerste deel stagneerde het project, naar hij in het voorwoord van 'De Hollander' schrijft wegens menigvuldige opgekomene bezigheden, wat ongetwijfeld sloeg op zijn uitstekend lopend weekblad 'De Post van den Neder-Rhijn', waar hij zijn handen vol aan moet hebben gehad. Om toch de naam van zijn toneeluitgave levendig te houden geeft hij nu vast de vertaling van een Duits toneelspel als eerste stuk van het tweede deel en kondigt hij een tweede, wel oorspronkelijk stuk aan dat 'De vaderlandsche regent' zal gaan heten. Dat is er echter niet gekomen. Pas in 1789 verscheen er weer een toneelstuk in de Nieuwe Spectatoriaale Schouwburg, 'Klerdon' getiteld.

 81,75 ( 75,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 8335 Categories: ,
Product type: Books