[Haren, Onno Zwier van]

De gevoelens van een Hollands patriot, of redevoering gedaan in een doorluchte vergadering over den tegenwoordigen staat der zaken, en nopens het nodig besluit, in die omstandigheden tot zekerheid der Republiek te nemen. […] Vertaalt uit het Engelsch, gedrukt te London, by Mr. Cooper in de Globe in Patyer-noster Row [= gefingeerd drukadres]. [z.p.], [z.n.], [1747].

4º: * 4 (-*4) A-B 4 C1, gepag.: 6, 18 pp. Sierpapieren omslag Stakenburg, Inleiding bij Onno Zwier van Haren, De Geuzen (Santpoort 1943) p.22; Van der Vliet, Onno Zwier van Haren (1713-1779), staatsman en dichter (Hilversum 1996) p.90; Van Vloten, Leven en werken van W. en O.Z. van Haren, Friesche edellui. (Deventer 1874) p.205-206. Van Doorninck I, 461; Kalma p.5; Knuttel 17733

Lange tijd is deze tekst beschouwd als een werkelijk door Onno Zwier van Haren in 1746 gehouden politieke redevoering, die in een Engelse vertaling bewaard zou zijn gebleven ('The sentiments of a Dutch patriot') en vanuit het Engels weer in het Nederlands vertaald. Grote delen ervan worden door Van Vloten aangehaald in zijn 'Leven en werken'. De toeschrijving is volgens Stakenburg en Van der Vliet echter onjuist. Stakenburg citeert uit een brief van Onno Zwier van Haren begin 1747 aan prins Willem IV waarin hij spreekt van les mechantes et fausses copies […] que l'on m'a fait l'honneur d'inventer et de faire imprimer sous mon nom en Angleterre.

Incl. BTW  190,75

Excl. BTW  175,00

Artikelnummer: 9245 Categorieën: , ,

Download Catalog