Fokke, Simonsz. Arend.

De Drie Gebroeders Alverwoesters eene komische geestverrukking, voorgelezen in het Departement van Letterkunde, der Maatschappij van verdiensten ten spreuke voerende: Felix Meritis. Op den 3den van Louwmaand 1810 door A. Fokke Simonsz. Medelid derzelver Maatschappij, Te Amsterdam bij Johannes van der Hey 1810, 24 pp.

SKU: BB10013

Expliciete kritiek op de Fransen is in Fokke’s publicaties niet te vinden, maar sommige werken kunnen ook allegorisch worden geïnterpreteerd, zoals De drie gebroeders alverwoesters (1810), Het psycho-chemisch geheim om van den nood eene deugd te maken (1810) en Het horoskoop der statistische, politieke en oeconomische wereld (in 1810 geschreven en in 1814 gepubliceerd). En dan is er nog de anoniem uitgegeven maar door Fokke geredigeerde Narrensteinsche Courant (1807-1811), die in een opruiende, provocerende en satirische stijl was geschreven. In februari-maart 1811 werd het blad ter controle naar Parijs gestuurd, omdat het kritiek op het keizerlijke regime zou bevatten. In augustus 1811 verscheen het laatste nummer, maar ook na Fokkes dood zou het zijn reputatie behouden.

 76,30 ( 70,00 ex. btw)

Out of stock

 

SKU: BB10013 Categories: , , Tag:
Abebooks category: Books
Product type: Books
Period Made: 1800-1850