Tyken, Jacobus

Briev van D. Jacobus Tyken aen den E. gewoone kerkenraad van Amsterdam, ofte wel voornaamelyk aan die leden welke hebben doen stellen Advertissement in de Boekzaal Aug. 1757 wegens het boekje geintituleerd ‘Volzekere betoginge van regtmatig bezwaer’ (…). Amsterdam, N. Byl, 1757.

SKU: 54758

Knuttel 18642.

 190,75 ( 175,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 54758 Category:
Product type: Books