Las Casas, Bartolome de

Spieghel der Spaenscher tyrannye in West-Indien. Waer inne verhaelt wordt de moorddighe schandelijcke ende grouwelijcke feyten die de selve Spaenjaerden ghebruyckt hebben inde selve landen. Mitsgaders de beschryvinghe van der ghelegentheyt, zeden ende aert van deselfde landen ende volcken. In Spaenscher talen beschreven door den E. bisschop Don Fray Bartholome de las Casas. Amsterdam, Cornelis Claesz, 1607.

SKU: 54737

Sabin 11252; Palau 46974 Zeldzame derde Nederlandse editie van het beroemde verhaal van Las Casas over de gruweldaden van de Spanjaarden in Midden Amerika. De eerste Spaanse editie verscheen in 1552 en werd al snel in geheel Europa beroemd en door politieke tegenstanders van Spanje gebruikt.$Las Casas (Sevilla 1474 – Madrid 1566) was een der eersten die het enigszins opnam voor de inheemse bevolking van het land waar hij priester en bisschop was. Hij wordt gezien als een groot beschermer van de Indianen en als een van de eerste voorvechters voor de mensenrechten. Als ultieme klokkenluider-avant-la-lettre wordt hij wel vergeleken met Multatuli.

 2.725,00 ( 2.500,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 54737 Category:
Product type: Books