Rotgans, Lucas

Boerekermis. Quantum est in rebus inane! Amsterdam, Samuel Halma, 1708.

SKU: 17933

Burlesk gedicht in de vorm van een epos over kermisvierende boeren en boerinnen dat tot ver in de negentiende eeuw bijzonder populair was en dan ook vaak is herdrukt. Ook de talrijke navolgingen wijzen op een grote populariteit. Al in het jaar van verschijning werd de 'Boerekermis' met de grootste greetigheit en blakinge, in geen klein getal, begeert en verkocht, schrijft Rotgans' uitgever en vriend François Halma in het voorberecht bij de 'Poëzy' (1715). Volgens Strengholt bestaan er van de eerste uitgave uit 1708 twee drukken: in een niet als zodanig aangemerkte tweede druk is een aantal slordigheden weggewerkt. Buitendien is er in de oudste druk een ‘Zinhinderende Drukfeil’ – in regel 1204, waar boerekleren stond in plaats van boerekroezen – op de laatste bladzij verbeterd. In de tweede editie is die drukfout gecorrigeerd. Het hier aangeboden exemplaar behoort tot de oudste druk. De in zijn tijd hooggeprezen en veelgelezen Rotgans (Amsterdam 1653 – Breukelen 1710) leidde een ambteloos leven op zijn buitenplaats Kromwijk aan de Vecht bij Breukelen. Behalve dit uitstapje in het boertige genre heeft hij slechts serieuze poëzie geschreven in de daarbij horende parnas-taal, waaronder een echt epos over stadhouder-koning Willem III.

 245,25 ( 225,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 17933 Categories: ,
Product type: Books