Rotgans, Lucas

Poëzy, van verscheide mengelstoffen. Leeuwarden, François Halma, 1715.

SKU: 17938

In de bijna 700 pagina's tellende 'Poëzy' is – op het epos 'Wilhem de Derde' (1698-1700) na – alles verzameld wat Rotgans aan gedichten en toneelpoëzie heeft geschreven. Daaronder bevinden zich twee hofdichten: een Gezang op Goudestein, de prachtige buitenplaats aan de Vecht van de familie Huydecoper die grensde aan het Kromwijk van Rotgans, en Stichts landtgezang op Heemstede, het buiten dat toebehoorde aan Diderik van Velthuizen. Voorts tal van gelegenheidsgedichten, de twee treurspelen 'Scilla' en 'Eneas en Turnus', en natuurlijk de beroemde 'Boerekermis' met de twee prenten. Het verzamelwerk, dat is opgedragen aan Joan baron van Welderen, opent met 45 fraai geïllustreerde Zedelessen uit de oude verdichtzelen getrokken, mythologische verhalen naar Ovidius, waar Rotgans steeds een moraal aan vastknoopte. Ze zouden afzonderlijk uitgegeven zijn als de dichter niet onverwacht in 1710 aan de pokken was overleden. Verscheidene zedelessen eindigen met een aantal cursief gezette verzen. Dat zijn toevoegingen van uitgever-boekverkoper en drukker Halma die de gapende ruimten op veel pagina's geen gezicht vond en daarom zelf maar voor opvulling zorgde. Halma, die zelf ook (stichtelijke) gedichten schreef, werkte aanvankelijk in Utrecht, verplaatste zijn bedrijf in 1699 naar Amsterdam en vandaar in 1710 naar Leeuwarden, waar hij als landschapsdrukker van Friesland werd aangesteld. Op veel exemplaren van de 'Poëzy' is op de titelpagina onder Gedrukt by François Halma […] en over het jaartal 1715 heen een strookje geplakt met de gedrukte tekst En werden uytgegeven by Johannes Oosterwyk, Boekverkoper op den Dam, te Amsterdam, 1715. L3123

 190,75 ( 175,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 17938 Categories: ,
Product type: Books