-

Begrafenis-plegtigheden by gelegenheid, dat het stoffelijk overschot van wijlen Z.M. Koning Willem Frederik, graaf van Nassau, te Rotterdam is ontscheept, en naar den koninklijken grafkelder te Delft is overgebracht in January 1844 : voorafgegaan van eenige korte historische herinneringen uit zijn leven en gedachten bij zijnen plotselingen dood.

‘s-Gravenhage, Van Lier, (1844). Original printed paper covers, spine reinforced. Edges frayed. Good condition inside. 19 pag. Illustrated with one full page litho and a folding litho depicting the funerary parade. Rare publication.

Incl. BTW  190,75

Excl. BTW  175,00

Artikelnummer: 61391 Categorieën: , , , , , ,

Download Catalog