Romeyn de Hooghe (1645-1708)

[Antique print, etching] Schilderijen binnen de zeege- en eerepoorten voor het Hof / Peintures du dedans de l’arc de triomphe qui est devant la cour. [Willem III te ’s Gravenhage], published 1691.

[NL] Een der prenten uit G. Bidloo, ‘Komste van zijne majesteit Willem III … in Holland’, 1691. Tien voorstellingen op één blad van de grisailles op de binnenzijden van de triomfboog op het Buitenhof. Zinnebeelden op Willem en Mary en de vier rijksdelen: Engeland, Schotland, Frankrijk en Ierland. ongesigneerd. [EN] Print from G. Bidloo ‘Komst van Zijn Majesteit Willem III in Holland…’, 1691. Ten depictions on one page of the grisailles that were created for the interior side of the triumphal arch on the Buitenhof. These depictions describe the life and deeds of William and Mary and their four kingdoms: England, Scotland, France and Ireland. Not signed.

Etching on paper, with margins, damaged on the top right corner; platemark: 336 x 448; total: 353 x 462 mm. Landwehr 79; M 2827; v.St 2864; H 168-185; Landwehr (Spl. Cer.) 146; Cillessen p. 244-245; D.P. Snoep, Praal en propaganda (Alphen a/d Rijn 1975); R.W.C. Dessing, Koning-stadhouder Willem III triomfator (Haags Historisch Museum, Den Haag, 1988) RdH137.

Incl. BTW  151,25

Excl. BTW  125,00

Download Catalog

Extra informatie

Techniek

Period Made