Leeuwen, Simon van

Batavia Illustrata, ofte Verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt, ten deele uyt W. van Gouthoven en andere schrijvers, maar wel voornamentlijk uyt een menigte van oude schriften en authentyque stukken en bewijsen.

 539,55 ( 495,00 ex. btw)

Out of stock

SKU: 1573 Categories: ,
Product type: Books