[Teellinck, Maximiliaan of Willem?]

Anatomie ofte ontledinge van het verderffelyk dessein der paaps-gezinde. z. pl., [1732].

4°, zonder omslag, 44 pag. C2181

Niet in Knuttel (variant van Knuttel 16869 en 16870). Deze variant (andere vingerafdruk) niet in STCN. Uitvoerige uiteenzetting van al het kwaad dat de Rooms Katholieken verrichten of verricht hebben. De tekst is identiek aan de 'Ontledinge van 't verderffelijck deseyn' van Maximiliaen of Willem Teeling [= Teellinck], gedrukt in 1666, naar de editie uit 1644.

Incl. BTW  136,25

Excl. BTW  125,00

Artikelnummer: 54775 Categorieën: , , , , ,