Broer Jansz [drukker]

Almanac, 1640 | Verklaringhe vanden almanach, Aengaende de daghen van yeder Maendt in ‘t iaer, wien en waerom de selvige haer toegeeygent zijn, seer dienstelick en profijtelick om lesen. Mede seer bequaem voor de gene die de laer-merckten hanteren, ende zijn oversulcx hier achter aan gevoeght eenige principale iaer-merckten van verscheyden Provintien. Amsterdam, Broer Jansz, 1640.

 4.360,00 ( 4.000,00 ex. btw)

In stock

SKU: BB110138 Categories: ,

 

The item includes a handmade book cover bearing the ex-libris of Fritz Michael Meyer. The ex-libris design was prepared by famed Dutch artist Anton Pieck (1895-1987), whose signature appears in the lower right corner.