[1] Historisch verhaal der overstroomingen in de Nederlanden byzonder op den 14 en 15 van Slagtmaand des jaars 1775 voorgevallen (…). Amsterdam, Warnars en Den Hengst, 1776. [Gebonden met 2:] Th. v. B[russel], Naauwkeurige beschryving der twee voornaamste watervloeden van de 18e eeuwe, in 1717 en 1775. Amsterdam, Bom, 1776. [en met 3:] Beknopt historisch verhaal der schaden en ongelukken veroorzaakt door de zwaare overstroomingen (…) van den 20 en 21 November 1776. [Amsterdam, Crajenschot, 1

Geheel leren band uit de tijd, (4)+241 pag., met uitvouwbare kaart van de Zeevangk bij Edam. [2] 8+118+(2) pag., geillustreerd met een later bijgebonden uitvouwbare prent ‘Nederlands water-nood van den jaare 1740 en 1741, door J.C. Philips, 1741 (uitg. K. de Wit). [3] 25 pag., geillustreerd met uitslaande gravure door C. Bogerts van overstroming Dykerhuizen, bij Elburg. [4] 47 pag. B1997.

Incl. BTW  1526,00

Excl. BTW  1.400,00

Download Catalog