Yes, we will be there at ILAB book fair Amsterdam, 2 & 3 October 2020

[Printed publication 1865, Scheveningen, The Hague] Plegtige onthulling der gedenknaald in het zeeduin bij Scheveningen, op Donderdag 24 Augustus 1865 : feestprogramma en regelen van orde, vastgesteld door de hoofdcommissie, 's Gravenhage Ter drukkerij van H.L. Smits 1865, 6 pp. (kopie)

We will be present at the 40th edition of the Amsterdam International Antiquarian Book Fair, 2 & 3 October 2020, #Passenger Terminal Amsterdam. See for further information www.amsterdambookfair.net

We will inform you soon to explain all the details and our special books and prints for this fair.