Siegenbeek, Matthijs

Woordenboek voor de Nederduitsche spelling. Herziene druk. Dordrecht, Blussé en Van Braam, 1829.

SKU: 18166

In 1801 had Siegenbeek de opdracht gekregen een spellingsregeling te ontwerpen die moest gelden voor alle zeven provincien van de Bataafse Republiek. De regering zag dit als een belangrijk middel om de eenheid binnen de jonge republiek te bevorderen. In 1804 werd de nieuwe spelling ingevoerd. Siegenbeeks grootste tegenstander op het gebied van taal en spelling zou Willem Bilderdijk worden, die vooral in zijn Leidse jaren ( 1817-1827) geen gelegenheid voorbij liet gaan om zijn afkeer van de Leidse hoogleraar en diens domme Siegenbekerij te laten blijken.

 30,52 ( 28,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 18166 Categories: ,
Product type: Books