Schoemaker, Hs

Welkomst-groet aan de heeren leden van het tooneelöefenend genoodschap ter zinspreuk voerende Vermaak door yver. Te Amsterdam. Bij ‘t openen van deszelfs tooneel, op den 18 van herfstmaand, 1790. Gedrukt voor ‘t genoodschap.

SKU: 18087

 32,70 ( 30,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 18087 Categories: ,
Product type: Books