Sandys, George

Voyagien, behelsende een historie vande oorspronckelijcke ende tegenwoordige standt des Turcksen rijcks: hare wetten, regeeringh, politie, krijghs-macht, hoven van Iustitie, ende koophandel. Als mede, van Egypten; d’antiquiteyt, verborgene characteren, ordinantien, costuymen, discipline, ende religie der Egyptenaren: neffens een beschrijvinge van het H. Landt; van de Ioden ende verscheydene secten der Christenen aldaer; van Ierusalem, het graf Christi, den Tempel Salomons, nevens andere noterens

SKU: 24757

 981,00 ( 900,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 24757 Categories: ,
Product type: Books