Diesen, van, e.a.,

Verzameling van gewisselde stukken omtrent de aansluiting van den Nederlandschen Rhijn-spoorweg en den Staats-spoorweg te Utrecht, Utrecht, 1868-1870.

Origineel bedrukt papieren omslag, 116 pag., met vervolg (1870), 32 pag.

Incl. BTW  81,75

Excl. BTW  75,00

Download Catalog