---

Verzameling van al de bescheiden betrekkelyk de kwestie der godsdienstige optogten op den openbaren weg en het verrigten van godsdienstige pegtigheden bij de beaarding van lijken. ’s Hertogenbosch, Gebr. Muller, 1856.

Origineel karton, (8)+185 pag. C1701

Betreft twee zaken: de processie op 15-9-1855 te Gestel en Veldhoven en een r.k. begrafenis op 21-9-1855 te Oudenbosch. Beide zaken kwamen voor rechtbanken, Hof en Hoge Raad. De processie werd geleid door de priester Adolphus van Moorsel, en de processiemeesters Christiaan Schampers, kleermaker te Eindhoven en Casper Herwegh, timmerman te Eindhoven.$Te Oudenbosch waren het kapelaan Godfriedus Bierstraten en de misdienaars Johannes van Roozendaal, Adrianus van der Hoofdstad, en Bernardus Wassen die op het kerkhof dienst deden.

Incl. BTW  87,20

Excl. BTW  80,00

Verkocht

Artikelnummer: 53709 Categorieën: ,

Download Catalog