Merkwaerdigheden

Vaderlandsche merkwaerdigheden in het merkwaerdig jaar 1782 door Anonymus. Gedrukt op het patriottisch eiland bij Anti-Anglomannus [= Amsterdam, C. Groenewoud], 1783; Eerste vervolg der Vaderlandsche merkwaerdigheden in het Wonderjaar 1783. Dordrecht, J.Ph. Streccius, 1783. [2 delen]

 463,25 ( 425,00 ex. btw)

In stock

SKU: 9031 Categories: ,
Product type: Books

 

Patriotse pamfletten, elk bestaande uit acht gedichten over actuele politieke onderwerpen, alle met een plaat. Doelwit in het eerste deel is onder meer de orangist Van Goens (De Verklikker), op wie de patriotten bijzonder gebeten waren, sinds hij Amsterdam ervan had beschuldigd met zijn handelspolitiek de oorlog met Engeland te hebben uitgelokt. Lof is er (uiteraard) voor De herroepen staatsman, waarmee de patriotse edelman Van der Capellen tot de Pol wordt bedoeld. De platen in het tweede deel zijn in tegenstelling tot het eerste wel gesigneerd; ook de drukker wordt nu met name genoemd. Enkele onderwerpen zijn het weekblad 'De Post van den Neder-Rhijn', dat juist een rechtzaak die had moeten leiden tot een verschijningsverbod had gewonnen, en de vrijkorpsen die in veel plaatsen een tegenhanger vormden van de door de stedelijke overheid gecontroleerde schutterijen. De doorlopende paginering en signering van de bundel sluit aan op de eerste reeks 'Merkwaerdigheden'. Een tweede vervolg, dat op de laatste pagina van het tweede deeltje wordt aangekondigd, is hoogstwaarschijnlijk nooit verschenen.