Lodensteyn, Jodocus van

Uytspanningen, behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen, met een aanhangzel. 13e druk. Als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen. Amsterdam, Joannes Kannewet, 1752.

SKU: 8860

Vele malen herdrukte bundel met stichtelijke liederen van Jodocus van Lodensteyn (Delft 1620 – Utrecht 1677), die als de belangrijkste vertegenwoordiger geldt van de piëtistische stroming binnen de Gereformeerde Kerk in Nederland en wat zijn dichtwerk betreft geplaatst kan worden naast andere religieuze dichters als Camphuysen, Sluiter en Luyken. De 'Uytspanningen', Lodensteyns enige dichtbundel, werd voor het eerst gedrukt in 1676, na de zestiende druk van 1780 volgde in 1857 nog een Nieuwe uitgaaf. De liederen, gedrukt in een gotische letter, zijn alle voorzien van een zangwijs in notenschrift. In zijn voorrede adviseert Lodensteyn toon en maat houden, op dat het geen ongeschikt geroep en zy. […] Men moet wel vry uyt de borst (als men zegt) zingen, dat is, de woorden niet binnens-monds mompelen, maar in ' t zingen klaar uyt-spreeken; dog ' t hardste schreeuwen en is het beste zingen niet. Behalve de zuiver religieuze liederen bevat de bundel ook liederen op personen en historische gebeurtenissen zoals: de overstromingen in de Dordtse Waard in 1658, het ontbomen van de Nieuwe Gracht te Utrecht, een reis naar Sluis in 1652, etc.L2381

 299,75 ( 275,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 8860 Categories: ,
Product type: Books